Skip to content Skip to footer

Förmånscykel från Westcoast Bikes

En förmånscykel är en skattepliktig förmån som din arbetsgivare kan tillhandahålla. Arbetstagaren betalar skatt på förmånen och arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter.

Arbetsgivaren väljer om erbjudandet skall vara kostnadsneutralt eller om man skall subventionera erbjudandet. Vid löneväxling (bruttolöneavdrag) blir kostnaden för den anställde väsentligt lägre än om hen hade köpt sin cykel själv.

Hur fungerar det för den anställda?

Processen startar med att arbetsgivaren tecknar ett avtal med oss som normalt löper över tre år. Medarbetare kan därefter beställa cyklar. När du fått din cykel startar avtalet och överenskomna löneavdrag sker. 

Har din arbetsgivare inget avtal med oss? Kontakta oss så skickar vi avtalet till din arbetsgivare.

Vi är måna om din cykel under avtalstiden och erbjuder därför en kostnadsfri årlig basservice (exkl eventuellt kostnad för reservdelar)

När avtalet löper ut kan du antingen lämna tillbaka sin cykel, byta till en ny eller köpa loss den, till ett för tidpunkten aktuellt marknadsvärde.

Hur fungerar det för arbetsgivaren?

Westcoast Bikes kontaktar arbetsgivaren och upprättar avtal. Företagets anställda beställer och hämtar ut sina förmånscyklar. 

I samband med att beställning läggs undertecknar den anställda underhyrningsavtal med sin arbetsgivare. 

Vi förser sedan företaget med uppgifter om bruttolöneavdrag och förmånsvärden som skall in i lönesystemet.

Vad kostar det?

Kostnaden beror på vilken cykel, vilka tillbehör och tjänster man väljer, liksom vilken marginalskatt man har.

Unika tjänster, volymrabatter hos leverantörer och skatteeffekter gör, i samtliga fall Personalcyklars erbjudanden mycket förmånliga för både arbetsgivare och arbetstagare.

Exempelvis kan en cykel för 15 000:- kosta den anställde ca 240:- netto per månad eller ca 8 500:- totalt.

Vårt förmånscykel-erbjudande är ett samarbete med Personalcyklar. 

Efter avtalstidens slut

Vid avtalstidens slut har du som anställd tre valmöjligheter:

Lämna tillbaka cykeln

Efter hyrestiden går det bra att lämna tillbaka cykeln.

Köpa loss cykeln

Enligt skatteverket skall utköp göras till ett vid tiden gällande marknadsvärde.

Byt mot en ny

Vid det här laget kanske du har blivit så vältränad att du vill hoppa på tuffare cykeläven